Żłobki i niewielkie grupki

Dzieci uczą się naprawdę szybko, szczególnie, jeżeli mają innych rówieśników. Podpatrują wzajemnie swoje zachowania, sprawdzają, co można z czego zbudować i ja ustawiać klocki, co do czego pasuje, a co zaś nie. Dzieje się tak już od najmłodszych lat, szczególnie dziś, kiedy mają one zdecydowanie większe możliwości do rozwoju już w młodym wieku. Z tego też powodu (jak i z przyczyn związanych z pracą), szczególnie ostatnio zauważyć można nową potrzebę w postaci nowoczesnych żłobków. Te dawne, gdzie znajdowała się duża liczba dzieci, dla których opiekunki nie miały czasu, siłą rzeczy musiały upaść, bądź też przejść metamorfozę. Wpływ na ten stan rzeczy ma również wzrost świadomości rodziców i przysługujących im praw, gdyż podobne prawa mają i dzieci.

Opieka w dzisiejszych żłobkach, prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę, dostosowaną do danej liczby dzieci. Dzięki temu może ona zapewnić nie tylko należyte bezpieczeństwo. Istotną rolę odgrywa również uwaga i czas poświęcony dla każdego z dzieci. Tym samym, jeżeli jedne dziecko nauczy się korzystać z widelczyka, bądź też z łyżeczki wkrótce podobnie będzie z pewnością i z innymi dziećmi w grupie. Mała grupa dzieci, pozwala jednocześnie na zacieśnienie więzi pomiędzy dziećmi. W konsekwencji następuje rozwój i dziecko zyskuje dodatkowo nabywając wpojonych umiejętności społecznych, w postaci poprawnego zachowania, dzielenia się z innymi, chętniej podejmuje swoje pierwsze małe wyzwania w postaci chociażby czynności, które może wykonywać samodzielnie.

Stosowane metody i wzorce, pomagają zarówno odstawić pieluchę na rzecz nocniczka, czy też rezygnacji ze ssania smoczka. Niewielka grupa, buduje ponadto zaufanie i tworzy wieź pomiędzy poszczególnymi dziećmi, dzięki czemu łatwiej radzą sobie one z niepowodzeniami oraz stresem.

Dzisiejsze żłobki przedstawiają się więc znacznie lepiej niż kiedyś. Warto, więc zdecydować się na nie, jeżeli nasze obowiązki zawodowe, bądź też rodzinne, nie powalają na zapewnienie im innej opieki. Warto tu jednak podkreślić, że należy wybrać odpowiedni wiek dziecka. Większość rodziców, jak i psychologów, najczęściej proponuje by miało to miejsce po pierwszym roku. Jednak z pewnością rodzic sam będzie wiedział, kiedy żłobek będzie właściwy dla danego dziecka.